E-earning code95

Actualisering

VCA voor code95

Leefstijl voor code95

Lading zekeren voor code95

Hnr code95

Criminaliteitspreventie

Heftruck voor code95

Digitale Tachograaf voor code95

 

 

 Nucode95

 

 

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.

Hoe krijgt u een code 95 op uw rijbewijs?
De code krijgt u door het behalen van de basiskwalificatie, kunt u de code 95 behalen door middel van het volgen van 35 uur nascholing.. Als u voldoet aan alle voorwaarden kunt u bij de gemeente de code 95 op uw rijbewijs laten zetten.

Code 95 voor chauffeurs met C
Om beroepschauffeur te blijven, moet u een geldige code 95 op uw rijbewijs hebben staan. Om uw code 95 te krijgen moet u 35 uur nascholing volgen.

 

Code 95 cursus volgen

 

Uw kunt bij nucode95 diverse code95 cursus volgen voor een betaalbare prijs.

Al voor € 95,00 per cursus of 35 uur vanaf € 720,00.

Het voor deel van Nucode95 dat u niet een hele week in de schoolbanken met zitten maar u kunt het ook verdelen in 5 jaar zodat u de kosten en tijd in de hand kunt houden.

 

Aanmelden voor een cursus

 

Aanmelden kan door een mail te sturen door te geven welke cursus u wilt volgen.

De cursussen worden op vrijdag avond en zaterdag gegeven.

 

Waar worden de cursussen gegeven

 

De cursussen worden gegeven in Rotterdam, Emmeloord en in Franeker.

Ook kunnen bij bedrijven gegeven worden dit kan op afspraak

 

Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:

 

A. Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.

 

B. Bestuurders van voertuigen die in gebruik bij ofonder controle zijn van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.

 

C. Bestuurders van voertuigen die op de weg wordengetest in verband met technische  verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht. – Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder die een voertuig uitsluitend op lokaal niveau bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van dat voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan voor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn.

 

D. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet

voor reddingsoperaties.

 

E. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.

Dit onderdeel heeft betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd toezichthouder gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie.

 

F. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.

G. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoerendie de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld: datum, naam chauffeur, begin km stand,eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf chauffeur.

Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting

 

t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal de ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.

Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50 km voertuigen besturen die:

 

1. worden gebruikt voor het vervoer van producten

van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;

 

2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;

 

3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;

 

4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;

 

5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.

Voorts is deze uitzondering van toepassing op bestuurders die voertuigen besturen:

 

1. die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven t.b.v. goederenvervoer worden

gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;

 

2. voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke marktenen omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;

 

3. voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust

info@nucode95.nl